Sách: Di sản thế giới ở Việt Nam (tiếng Anh)
(TITC) – Tính đến cuối năm 2013, Việt Nam đã có 18 di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có hai di sản thiên nhiên, năm di sản văn hóa, tám di sản văn hóa phi vật thể và ba di sản tư liệu. Ngoài ra, Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN) cũng đã công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên địa chất toàn cầu. 
TIN NỔI BẬT