Đưa đình Bình Đông vào tuyến du lịch đường sông
“Quận ủy quận 8 và Sở VHTTDL TP. Hồ Chí Minh đang lập kế hoạch đưa đình Bình Đông vào tuyến du lịch đường sông.
TIN NỔI BẬT