Có nên khuyến khích mô hình khu du lịch trải nghiệm nông thôn?
Loại hình cơ sở lưu trú du lịch mới farmstay có trở thành kênh đầu tư tốt hoặc có nên khuyên khích phát triển vẫn cần được cân nhắc.
Ngày thứ 3 Tuần lễ văn hóa Trà Lâm Đồng năm 2012
Trong chuỗi các hoạt động mở, ngày thứ 3 của Tuần văn hóa Trà Lâm Đồng lần thứ 4 năm 2012 đã tiếp diễn với những hoạt động văn hóa,…
TIN NỔI BẬT