Huy động giới trẻ tham gia bảo tồn di sản văn hóa
Tiếp tục chương trình hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò của di sản văn hóa trong giáo dục và phát triển hòa bình”, sáng 26/11, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác bảo tồn các giá trị văn hóa hướng đến phát triển bền vững cùng các giải pháp đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Hội thảo khoa học
Hội thảo khoa học    (08/11/2012)
Vừa qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Sưu tầm, nghiên cứu những giá trị đặc…
TIN NỔI BẬT