Sinh Dược - nơi kết nối truyền thống và hiện đại
Làng Sinh Dược (có nghĩa là nơi cây thuốc sinh sống) nằm dưới chân núi, thuộc khu du lịch tâm linh chùa Bái Ðính, xóm 4, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
TIN NỔI BẬT