Phát triển Côn Đảo thành trung tâm đô thị di sản - du lịch
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thông qua đề án Quy hoạch tổng thể phát triển Côn Đảo đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đặt ra trong vòng từ 10 đến 20 năm tới, Côn Đảo sẽ trở thành đô thị di sản - du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế.
TIN NỔI BẬT