Phát động cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm đặc trưng của TP. Hồ Chí Minh
Sở VHTTDL TP. Hồ Chí Minh vừa phát động cuộc thi Thiết kế sản phẩm lưu niệm đặc trưng của thành phố từ ngày 25-10 đến hết ngày 10-12-2013.
TIN NỔI BẬT