Lễ chào mừng Di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ”
Tối 22/12/2016, tại Rạp Công Nhân - 42 Tràng Tiền, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hoá Tín ngưỡng Việt Nam và Công ty Nhà hát Việt đã tổ chức Lễ chào mừng Di sản Văn hoá Phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”.
TIN NỔI BẬT