Tỉnh Sơn La sẽ tổ chức Lễ hội Hoa Sơn Tra năm 2024
UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Sơn Tra năm 2024 vào dịp cuối tháng Ba. Năm nay, các hoạt động của sự kiện đều được tổ chức tại bản Nậm Nghiệp (hay Nậm Nghẹp).
TIN NỔI BẬT