Lễ hội văn hóa Trà và hoạt động văn hóa ASEAN năm 2015
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuỗi hoạt động: Lễ hội văn hóa Trà và hoạt động văn hóa ASEAN, chương trình 55 năm bảo tồn, phát huy vốn di sản văn hóa ASEAN và văn hóa Việt Nam vào tháng 11 năm 2015.
Hấp dẫn Lễ hội Văn hóa Trà lần thứ tư ở Lâm Đồng
Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần thứ tư-2012 mang chủ đề “Hương sắc cao nguyên” diễn ra từ ngày 21 đến 28/12 tới, với không gian lễ hội…
TIN NỔI BẬT