Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Hàn diễn ra ở Đà Nẵng
Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Hàn với hàng loạt các hoạt động đặc sắc như: không gian văn hóa Việt – Hàn, ẩm thực đặc trưng của Việt - Hàn, biểu diễn nghệ thuật, vui hội dân gian…
TIN NỔI BẬT