Bế mạc Liên hoan tài năng trẻ Ca trù Hà Nội
Chiều 13/11/2016, Liên hoan tài năng trẻ Ca trù Hà Nội 2016 đã bế mạc tại Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
TIN NỔI BẬT