Lâm Đồng: Tổ chức Mùa hội cỏ hồng Lang Biang lần thứ IV
Ngày 14/7, UBND huyện Lạc Dương cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội năm 2022 trên địa bàn huyện; trong đó, có Mùa hội cỏ hồng Lang Biang lần thứ IV.
TIN NỔI BẬT