TP. Hồ Chí Minh phát động cuộc thi ảnh Di sản văn hóa
Hội Di sản văn hóa TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Bảo tàng TP. HCM tổ chức Cuộc thi ảnh Di sản văn hóa TP. HCM lần thứ I/2014.  
TIN NỔI BẬT