Quảng Trị đón nhận hai Di tích Quốc gia đặc biệt
Sáng 30/4, tại khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Vĩnh Linh, Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội thống nhất non sông (30/4/1975 - 30/4/2014) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với 2 Di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và thành cổ Quảng Trị.
TIN NỔI BẬT