Gần 1.000 ảnh tham dự cuộc thi Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh
Ngày 6/12, Báo Hà Nội mới phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018”.
TIN NỔI BẬT