Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Trung tâm báo chí phục vụ đưa tin các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2015) nằm trong khuôn viên Nhà Quốc hội, Hà Nội do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn là Giám đốc.
TIN NỔI BẬT