Nhà lưu niệm Bác Hồ ở quận Tây Hồ trở thành Di tích Lịch sử quốc gia
Theo Quyết định số 3087/QĐ-BVHTTDL vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại nhà cụ Nguyễn Thị An (23-25/8/1945) tại phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã trở thành Di tích Lịch sử quốc gia.
TIN NỔI BẬT