Hội thảo Báo chí với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc
Vừa qua, tại Bình Định, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo “Báo chí với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc”. 
Quảng bá và phát huy danh hiệu di sản văn hóa thế giới
Cho đến nay, Việt Nam đã có 18 di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản của nhân loại. Đây là…
Năm 2013, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Long có nhiều khởi sắc
Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa ở tỉnh Vĩnh…
Bảo tồn và phát huy không gian văn hóa đình làng Bắc bộ
Sáng 10/12, tại Hà Nội, trường đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo “Không gian văn hóa đình làng, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản” với sự tham gia của các nhà nghiên cứu đến từ nhiều lĩnh vực như mỹ thuật, lịch sử, khảo cổ và văn hóa.  
TIN NỔI BẬT