Việt Nam tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2013
(TITC) - Think.Eat.Save - “Suy nghĩ trước khi ăn - Là cách bảo vệ môi trường” - là chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm 2013. 
TIN NỔI BẬT