Hội thảo quy hoạch du lịch Quảng Trị
Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị đã phối hợp với Ban thực hiện Dự án Phát triển du lịch bền vững Mê Kông tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo Quy hoạch du lịch Quảng Trị.
TIN NỔI BẬT