Khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang
Công trình có diện tích 4,2 ha, tổng mức đầu tư xây dựng và nội thất gần 300 tỉ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.
TIN NỔI BẬT