Khách du lịch Trung Quốc đến Đà Nẵng tăng
Trung Quốc được xem là một trong những thị trường khách du lịch trọng điểm của Đà Nẵng. Trong những năm gần đây, việc Đà Nẵng tập trung khai thác nguồn khách tiềm năng này đã đem lại nguồn doanh thu lớn cho ngành du lịch.
TIN NỔI BẬT