Lễ hội Katê Cần Giờ 2012 - Thả 2.000 hoa đăng
Lễ hội do Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa Chăm phối hợp cùng Công ty Cổ phần Khánh Sơn thực hiện sẽ diễn ra tại Khu trang trại sinh thái Khánh Sơn (xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP. HCM).
TIN NỔI BẬT