Quảng Ngãi: Triển lãm bản đồ, tư liệu khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam
Ngày 01/7, tại Bảo tàng Tổng hợp TP Quảng Ngãi diễn ra triển lãm chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý.
TIN NỔI BẬT