Ra mắt Trung tâm Điều hành Hướng dẫn viên du lịch
Tại TP.HCM, Trung tâm Điều hành Hướng dẫn viên Việt Nam vừa được ra mắt.
TIN NỔI BẬT