Hà Tĩnh tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch Nguyễn Du
Tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch số 486/KH-UBND về việc tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch Nguyễn Du. Đây là sự kiện xâu chuỗi các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du.
TIN NỔI BẬT