Lâm Đồng: Yêu cầu đầu tư và khai thác kinh doanh Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt đúng mục tiêu
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt đầu tư và đưa vào khai thác kinh doanh Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt đúng mục tiêu được chấp thuận, phù hợp quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh.
TIN NỔI BẬT