Đồng Nai khởi động chương trình “Nụ cười du lịch”
Ông Trần Quang Toại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết, Hiệp hội Du lịch tỉnh này vừa phối hợp với Sở triển khai chương trình “Nụ cười du lịch” tại Đồng Nai.
TIN NỔI BẬT