Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II
(TITC) - Tối ngày 18/11/2016, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong thời kì đổi mới – Hội nhập và phát triển bền vững đất nước” đã chính thức được khai mạc tại TP. Hà Giang.
Khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam
(TITC) - Tối 18/11/2013, Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” đã chính thức khai mạc tại Làng Văn hoá - Du lịch các…
TIN NỔI BẬT