Ngày 16/5, Bộ VHTTDL đã có Công điện khẩn số 1538/CĐ-BVHTTDL gửi Giám đốc Sở VHTTDL các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL về việc đảm bảo an ninh trật tự.  
Vĩnh Long ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động du lịch
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và công an tỉnh Vĩnh Long vừa ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an…
TIN NỔI BẬT