Hội thảo Báo chí với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc
Vừa qua, tại Bình Định, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo “Báo chí với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc”. 
Liên hoan pháo đất Hải Dương
Ngày 15/2, tại khu di tích chùa Côn Sơn, thị xã Chí Linh đã diễn ra Liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ 4, một trong những hoạt…
Một cách làm giàu di sản văn hóa dân tộc
Lấy ý tưởng từ những di vật thời Lý phát lộ trong quá trình khai quật khảo cổ năm 2002 tại khu vực Hoàng thành Thăng Long, các nhà điêu…
Thanh Hóa khởi sắc từ công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc
Sáu tháng đầu năm 2012, với sự nỗ lực của Sở VHTTDL Thanh Hóa, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc trên địa bàn xứ Thanh đã có nhiều khởi sắc.
TIN NỔI BẬT