Nghệ An: Phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn
Vừa qua, tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn”.
TIN NỔI BẬT