Đánh thức tiềm năng du lịch ở vùng đất “địa linh nhân kiệt”
Ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, Đông Triều, mảnh đất “địa linh nhân kiệt” có khá nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Thời gian gần đây, tỉnh và địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư để phát triển ngành công nghiệp không khói tương xứng với tiềm năng, thế mạnh này...
TIN NỔI BẬT