Đồng bào dân tộc Sán Chay có kho tàng văn học phong phú, trong đó có múa Tắc Xình. Một vũ điệu gắn bó với đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, nên dù trải bao thăng trầm của xã hội, múa Tắc Xình vẫn giữ được nét nguyên xưa độc đáo. Đặc biệt, ngày 25/8/2014, múa Tắc Xình của đồng bào dân tộc Sán Chay xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh (Phú Lương, Thái Nguyên), được Bộ…
TIN NỔI BẬT