Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch ở tỉnh Quảng Bình
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình vừa phối hợp với Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình), Viễn thông Quảng Bình và Trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 3 (VDC3) tổ chức hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch ở tỉnh Quảng Bình”.
Quảng Bình ước đón hơn 400.000 lượt khách trong 5 tháng đầu năm 2013
Trong 5 tháng đầu năm 2013, hoạt động kinh doanh du lịch của tỉnh Quảng Bình có bước tăng trưởng khá cao. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, tổng…
TIN NỔI BẬT