TP. HCM phát triển thị trường du lịch
Về kế hoạch sắp tới của công tác xúc tiến du lịch TP. HCM, ông Nguyễn Bảo Anh – phó giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch TP. HCM cho biết: ngành du lịch TP. HCM sẽ tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến du lịch trong giai đoạn 2013 - 2015, nhằm duy trì các thị trường truyền thống và phát triển thị trường tiềm năng của thành phố.
TIN NỔI BẬT