Giới trẻ với nghệ thuật truyền thống
Chèo là loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc và độc đáo, chèo có đời sống riêng và sức lan tỏa trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước dòng chảy của các loại hình nghệ thuật hiện đại như hiện nay, việc giữ gìn, phát huy nghệ thuật chèo gặp không ít khó khăn. Trong đó, trở ngại lớn nhất là việc thu hút và "giữ chân" lực lượng kế cận, nhất là lớp trẻ. Đây cũng là bài toán…
Trượt băng nghệ thuật Việt Nam Funclub - điểm đến thú vị của giới trẻ
Câu lạc bộ Trượt băng nghệ thuật Việt Nam Funclub tọa lạc tại một vị trí rộng rãi trong Nhà văn hóa Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh (số…
Huy động giới trẻ tham gia bảo tồn di sản văn hóa
Tiếp tục chương trình hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò của di sản văn hóa trong giáo dục và phát triển hòa bình”, sáng 26/11, các đại biểu…
TIN NỔI BẬT