Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 41,3 tỷ đồng hỗ trợ mua trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19
Sáng 14-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và Ban cứu trợ thành phố.
TIN NỔI BẬT