UBND tỉnh Hà Giang họp bàn tổ chức Tuần du lịch Di sản văn hóa
Ngày 21/10, tại huyện Quang Bình, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức họp bàn tổ chức Tuần du lịch Di sản văn hóa và lễ công bố, giới thiệu 5 Di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Quang Bình tích cực chuẩn bị Tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2013
Huyện Quang Bình (Hà Giang) đã và đang khẩn trương chuẩn bị các kế hoạch tổ chức Tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang…
TIN NỔI BẬT