Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình khảo sát du lịch khu vực Đông Bắc
(TITC) - Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu các tuyến, điểm du lịch mới, hấp dẫn và khảo sát chất lượng dịch vụ tại các điểm đến, từ ngày 21 – 25/8/2017, Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình khảo sát phát triển sản phẩm du lịch khu vực Đông Bắc tại các tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. 
TIN NỔI BẬT