Kiên Giang thu hút 340 dự án phát triển kinh tế biển đảo
Thực hiện “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, giai đoạn 2010 - 2013, tỉnh Kiên Giang đã cấp giấy chứng nhận 340 dự án đầu tư phát triển các địa phương vùng ven biển và hải đảo với quy mô gần 20.200ha, tổng vốn gần 166.500 tỷ đồng.
Phát triển Cát Hải (Hải Phòng) thành trung tâm kinh tế biển đảo, du lịch
Đoàn công tác của UBND thành phố Hải Phòng do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp làm trưởng đoàn vừa làm việc với UBND huyện…
TIN NỔI BẬT