Tạm ngừng tổ chức lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 2 tháng
BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thông báo tạm ngừng tổ chức lễ viếng Lăng trong hai tháng.
TIN NỔI BẬT