Du lịch Việt Nam nỗ lực đạt 8 triệu khách quốc tế năm 2014
Tổng cục Du lịch khẳng định, năm 2014 sẽ đưa ra rất nhiều giải pháp để đạt mục tiêu 8 triệu khách quốc tế và gần 40 triệu lượt khách nội địa với doanh thu du lịch 220.000 tỷ đồng.
TIN NỔI BẬT