Sách: Kết quả điều tra khách du lịch nội địa năm 2013 – 2014
(TITC) - Trong những năm qua, du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển, trong đó có sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng khách du lịch nội địa. Với việc tăng trưởng cả về số lượng chuyến đi, số ngày lưu trú và chi tiêu du lịch, du lịch nội địa đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước. 
TIN NỔI BẬT