Ninh Bình: Nghề cói Kim Sơn trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đã ra Quyết định số 1150/QĐ-BVHTTDL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống - nghề cói Kim Sơn, thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
TIN NỔI BẬT