Kiên Giang: Bàn giao 10 bộ nhạc cụ đàn đá do nghệ nhân Trương Đình Chiếu trao tặng
Ngày 25/4, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang bàn giao 10 bộ nhạc cụ đàn đá do nghệ nhân Trương Đình Chiếu tặng cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
TIN NỔI BẬT