Hợp tác đào tạo ngành quản trị du lịch, khách sạn
Vừa qua, tại Hà Nội, Trung tâm đào tạo quốc tế về quản lý du lịch, khách sạn và nghệ thuật ẩm thực CitySmart (CHE) và Elite Hospitality Group (EHG) đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm đưa chương trình phát triển nguồn nhân lực START giảng dạy tại Việt Nam.
TIN NỔI BẬT