Sắp diễn ra phiên họp Đại hội đồng của Tổ chức Du lịch Thế giới 2015
(TITC) – Từ ngày 12 – 17/9/2015, phiên họp lần thứ 21 Đại hội đồng Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) sẽ được tổ chức tại Medelin, Colombia.
TIN NỔI BẬT