Sơn La đổi mới chính sách đầu tư và quản lý về du lịch
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, mục tiêu của Quy hoạch là đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, phấn đấu trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc vào năm 2020 trên cơ sở tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để…
TIN NỔI BẬT